Ile w 2015 roku nieubezpieczeni kierowcy kosztowali Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny?

Ponad 99,5 mln zł w ubiegłym roku musiał wypłacić Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny osobom poszkodowanym w trakcie wypadków z udziałem nieubezpieczonych i nieznanych kierowców. Jak podaje Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, to o 34% więcej niż rok wcześniej.

Ubezpieczenia wypłacane są m.in. z kar za brak ubezpieczenia OC

Odszkodowania wypłacane ofiarom wypadków samochodowych są finansowane ze składek firm oferujących obowiązkowe polisy OC, a także z kar za brak obowiązkowego ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej.

Z ostatniego sprawozdania UFG wynika, że nieubezpieczeni kierowcy i nieznani sprawcy wypadków kosztowali pozostałych kierowców ponad 99,5 mln złotych – tyle wyniosły w poprzednim roku odszkodowania wypłacone przez Fundusz ofiarom wypadków. To o 34% więcej niż rok wcześniej. W przeciągu tego roku zgłoszonych zostało 6,9 tysiąca szkód za wypadki samochodowe przez nieznanych lub nieubezpieczonych kierowców. Taki wynik daje dwunastoprocentowy wzrost w porównaniu z poprzednim rokiem.

Zmiany w Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym

W ostatnim czasie Zwyczajne Zgromadzenie Członków UFG zatwierdziło sprawozdanie finansowe, które odnosiło się do funkcjonowania Funduszu w 2015 roku i udzieliło mu absolutorium.

Ponadto, zostały także przeprowadzone wybory uzupełniające do rady Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Nowo wybrana rada dokonała z kolei wyboru nowego zarządu. Nowa prezes Funduszu – Elżbieta Wanat-Połeć – zaznaczała w swoich przemówieniach wyborczych, że poprzedni rok był przełomowy, jeśli chodzi o wprowadzone do Funduszu innowacje. Najważniejsza, jaka została wprowadzona, to według nowej prezes uruchomienie portalu UFG, dzięki czemu cała obsługa klientów Funduszu odbywa się za pomocą Internetu.

Skomentuj