Ubezpieczenie komunikacyjne – co warto wykupić?

Decydując się na zakup samochodu, stajesz przed dylematem dotyczącym wyboru ubezpieczenia komunikacyjnego. Czy na pewno potrzebujesz kilku ubezpieczeń? Czym one się od siebie różnią? W dzisiejszym wpisie przedstawiamy, jakie ubezpieczenia masz do wyboru oraz jakie mają one zakresy.

Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej (OC)

Jest obowiązkowym ubezpieczeniem dla wszystkich kierowców. Tego rodzaju ubezpieczenie jest gwarancją, że ubezpieczyciel pokryje szkody w przypadku spowodowania przez Ciebie kolizji. Za brak ubezpieczenia OC naliczane są spore kary. Ich wysokość zależy głównie od rodzaju pojazdu oraz czasu, jaki upłynął od końca ważności ostatniej polisy ubezpieczeniowej. Wysokie kary sprawiają, że nie opłaca się ryzykować niewykupienia polisy i liczyć na łut szczęścia, że uda Ci się uniknąć kontroli odpowiednich służb urzędniczych. Aktualne ceny policy OC są na tyle atrakcyjne, że dużo lepszym rozwiązaniem jest wykupienie go i poruszanie się samochodem bez stresu, że zostaniemy przyłapani i zobligowani do zapłacenia sporej kary. Więcej na temat ubezpieczenia OC przeczytasz tutaj: https://www.link4.pl/ubezpieczenie-samochodu/ubezpieczenie-oc

Autocasco (AC)

Nie jest obowiązkowe. Opłaca się je jednak wykupić, ponieważ w przeciwieństwie do ubezpieczenia OC jest to polisa, która chroni Cię jako kierowcę, a nie osoby, które zostaną poszkodowane w wypadku spowodowanym przez Ciebie. W ramach ubezpieczenia AC ubezpieczyciel pokrywa koszty naprawy samochodu spowodowane w trakcie kolizji, może również obejmować także kradzież samochodu – zakres ubezpieczenia zależy od składki, na jaką się zdecydujesz.

Ubezpieczenie od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW)

Gwarantuje ochronę w przypadku trwałego uszczerbku na zdrowiu. Ubezpieczenie NNW może obejmować nie tylko ubezpieczenie w wyniku utraty zdrowia podczas wypadku samochodowego, ale również w takich sytuacjach jak:

  • postój na trasie,
  • wybuch lub pożar pojazdu,
  • wysiadanie i wsiadanie.

W przypadku tego rodzaju polisy ubezpieczeniowej masz dwa warianty ubezpieczenia: dla kierowcy oraz dla kierowcy i pasażerów.

Assistance

Jest to ubezpieczenie dodatkowe, które jest uzupełnieniem policy OC lub AC, polega głównie na pomocy technicznej. Zapewnia ono przede wszystkim całodobową ochronę oraz pomoc w przypadku awarii samochodu lub kolizji drogowej. Assistance to również pomoc za granicą, choć to zależy od konkretnego ubezpieczyciela – czy ubezpieczenie tego typu jest w zakresie podstawowym, czy przy wykupieniu rozszerzenia. Warto to sprawdzić przed planowanym wyjazdem za granicę – jeśli obejmuję Cię ubezpieczenie poza granicami Polski, będzie Ci przysługiwać pomoc tłumacza, zakwaterowanie w hotelu oraz holowanie pojazdu do warsztatu.

Skomentuj